HEP YEK 2 1200x627Hep Yek 2

HEP YEK 2 540X764

"BİRDƏNƏSƏN BİRDƏNƏ 2"

Birdənəsən Birdənə 2, filimində hadisələr birinci filimin davamı olaraq cərəyan edir. Gürkan və Altan
Cevat Bakırın elinə keçir, Şahin isə bu zaman artıq ölmüşdür.  Cevat Bakır iki dostun həyatını Şahinin meyidini ortadan səssizcə yox edəcəkləri şərti ilə  bağışlayacaq. Ancak bu iki vecsiz tapşırılan işi yerinə yetirmək əvəzinə bir birindən məzəli hadisələr törədərək  ilk filmdə  olduğu kimi xeyli məcara ilə üzləşir və
ölkənin bütün psixilərini ətraflarına  yığırlar.

Hep Yek 2 Trailer

HEP YEK 2 TRAILER 
trailer ansehen AZ