Babam 1200x627 AZBabam

Babam 540x764 AZ

"BABAM"

Atasından qalan  Sardinya konservləşdirmə fabrikini  yaşatmağa çalışan Yusif,  həyat yoldaşının ölümü ilə 30 yaşındakı zehni qüsurlu oğlu Ariflə tək qalır. Oğlunun qüsurunu  uzun illər qəbul etməyən Yusif üçün, böyük bir sınaq olacaqdır bu. Yusifin fabrikinə mövsümi bir işçi kimi gələn, təyinat ala bilməyən müəllimə Fəridə, fabrikdə Arif ilə tanış olur və onu qabığından çıxarmağa başlayır. Yusif əvvəlcə bununla razılaşmasada, sonradan bu vəziyyətə alışır və oğlunu qəbul etməyə başlayır. Yusif, Fəridə və Arifin yaşadıqları, ətraflarında olanlar, bu üç insanı bir-birinə yaxınlaşdırır. Yusif içində gizlənmiş yaxşı insanı, Fəridə və oğlu Arifin təsiriylə gün üzünə çıxarmağa başlayır. İçindəki yaxşı insan olmaq motivasiyası sadəcə Arif üçün deyil, həmdə oğlunun vəziyyətində olan digər insanlar üçün böyük fədakarlıqlar etməyinə səbəb olur. Yusif həyata vəda etdikdən sonra belə əkdiyi toxumlar yer üzündə böyüyəcəkdir.

Babam Trailer

Babam 644x362 AZ 
trailer ansehen AZ