Ayla 1200x627 AZAyla

Ayla 540x764 AZ

"AYLA"

1950-ci ildə döyüşdə iştirak edən Baş Zabit Süleyman döyüş meydanında kiçik bir qız tapır. 5 yaşındakı bu Koreyalı qız yetimdir, hara gedəcəyini bilmir. Baş Zabit Süleyman qızı yanına alır və Ona Ayla adını qoyur. Hərbi hissənin sevinci halına gələn Ayla və Süleyman qısa müddətdə ata və qızı münasibəti qururlar. Ancaq 15 aydan sonra birliyin Türkiyəyə qayıtmaq əmri verilir. Ayladan ayrılmaq istəməyən və qayıtmaq istəməyən Baş Zabit Süleyman, hər cür cəhd göstərsə belə Koreya qanunlarını keçə bilmir. Kiçik qızı geridə buraxmaq məcburiyyətində qalan Baş Zabit Süleyman  və yetimlərə tətbiq olunan sistemdə yetimxanaya veriləcək Ayla, son vidalarında yenidən bir araya gəlməyi vəd edir. İllər bu iki insanı yeniden görüşdürəcəkmi?

Ayla Trailer

Ayla 644x362 01 
trailer ansehen AZ