alemi cinAlem-i Cin

alemi cin 540x764

Alem-i Cin

Yeliz 25-ci ad günündən etibarən onu çağıran kabuslar görməyə başlayır. Ətraf mühitində vəziyyət dərinləşdikcə ailəsi ilə bağlı gizli sirləri ortaya çıxır. Bu vəziyyətdən çıxmaq istədikcə daha böyük kabusların içinə çəkilən Yelizə köhnə bir ailə dostları kömək etmək istəyir, lakin düşmən bu dünyadan deyil. Birlikdə insan zehnini alt üst edən cinlər aləmi ilə tanış olurlar.
Yəni "Aləm-i Cin"-lə

Alem-i Cin Trailer

alemi cin PlayTrailer 
trailer ansehen AZ